Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

68-200 Żary
Al. Jana Pawła II 6
 
czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
Wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z ustawy.

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach
 
Maria NOWAK - pok. 306 tel. 68 470 73 20:
- Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 
Zastępca Kierownika GOPS w Żarach
 
Monika Wojsław - pok. 307, tel. 68 470 73 05
 
Małgorzata Matus - pok. 307, tel. 68 470 73 05 – Główny Księgowy
Sekcja świadczeń rodzinnych:
 
Janina Nocoń - starszy pracownik socjalny
- świadczenia rodzinne,
- Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – dotacje.

 
Magdalena Michalewska - starszy referent
Monika Nocoń - starszy referent
pok. 1, parter, tel. 68 413 58 02
- świadczenia wychowawcze, obsługa Programu Rodzina 500 plus
 
Małgorzata Krauze – inspektor
- świadczenia rodzinne,
- fundusz alimentacyjny,
- dodatki mieszkaniowe.

 
Monika Sobczak – inspektor
- dłużnicy alimentacyjni,
- dodatki mieszkaniowe,
- obsługa kasy GOPS.
Sekcja pomocy społecznej
 
Pracownicy socjalni:
Ewa Adamek – specjalista pracy socjalnej – pok 305/A, tel. 68 470 73 21
obsługuje następujące miejscowości:
1. Złotnik
2. Lubomyśl
3. Marszów
4. Olszyniec
-   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Karolina Nowak - pracownik socjalny, pok. 305/A, tel. 68 470 73 38
- obłsuguje następujące miejscowości:
1. Surowa
2. Biedrzychowice
3. Włostów
4. Bieniów
5. Dąbrowiec
6. Kadłubia
-  naliczanie odpłatności za usługi opiekuńcze

 
Ewa Orzech – pracownik socjalny, pok. 305 A , tel. 68 470 73 38
Obsługuje miejscowości:
- Sieniawa Żarska
- Miłowice
- Projekt systemowy z Europejskiego Funduszu Społecznego

 
Katarzyna Krzemińska - pracownik socjalny, pok. 305, tel. 68 470 73 39
Obsługuje następujące miejscowości:
1. Grabik
2. Drożków
3. Lubanice
4. Łukawy
- obsługa prac społecznie użytecznych

Arleta Wąsowicz – specjalista pracy socjalnej, pok. 305, tel. 68 470 73 19
Obsługuje następujące miejscowości:
1. Rościce
2. Olbrachtów
3. Bogumiłów
4. Janików
5. Drozdów
6. Rusocice
7. Mirostowice Górne
- Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 
Ewelina Antczak – starszy  pracownik socjalny, pok. 305, tel. 68 470 73 39
Obsługuje następujące miejscowości:
1. Siodło
2. Mirostowice Dolne
3. Łaz
4. Stawnik
- Piecza zastępcza
Sekcja świadczeń z pomocy społecznej
 
 
Znajdujesz się na stronie: Gmina Żary Ludzie- Lasy- Przestrzeń
 
Ilustracja do informacji: Konkurs na Najładniejszą Posesję Gminy Żary 2016 Ilustracja do informacji: Dzień ziemi w Lubanicach Ilustracja do informacji: Dyżury Ilustracja do informacji: Spotkanie partnerskie Ilustracja do informacji: Gminny Przegląd "Mały Talent"

Konkurs na Najładniejszą Posesję Gminy...

Wójt Gminy Żary wraz z Komisją ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w konkursie NA NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ GMINY ŻARY 2016 pn. „W trosce o estetykę i ekologię”. Dodatkowe informacje uzyskać można w Urzędzie...

Dzień ziemi w Lubanicach

Sejmiki ekologiczne dla uczniów szkół podstawowych z okazji Dnia Ziemi stały się już tradycją w gminie Żary. XVIII Gminny Sejmik Ekologiczny pod hasłem „Chrońmy gleby” , był okazją do zwrócenia uwagi dzieciom,...

Dyżury

Poseł na Sejm RP Katarzyna Osos zaprasza na dyżur poselski w dniu 09.05.2016r. w godzinach 14.30- 15.30, miejsce: Urząd Gminy Żary, sala posiedzeń.

Spotkanie partnerskie

W dniu 7 kwietnia br. odbyło się kolejne spotkanie partnerskie Gminy Żary z Gminą Neuhausen - Spree. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele obu samorządów a także panowie Tomasz Żółkiewicz i Krzysztof Piaseczny z Fundacji Natura...

Gminny Przegląd "Mały Talent"

Wójt Gminy Żary serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w XI Gminnym Przeglądzie MAŁY TALENT 2016, który odbędzie się w dniu 11.05.2016r. o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Olbrachtowie. W załączeniu regulamin oraz...

Gmina Żary

Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary 
NIP 928-207-84-65
REGON 970770681
tel. 68 470-73-00, fax. 68 470-73-03,
Nr konta: PKO BP 
75 1020 5402 0000 0602 0351 3405