Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

68-200 Żary
Al. Jana Pawła II 6
 
czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
Wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z ustawy.

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach
 
Maria NOWAK - pok. 306 tel. 68 470 73 20:
- Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 
Małgorzata Matus - pok. 307, tel. 68 470 73 05 –Główny Księgowy
Sekcja świadczeń rodzinnych:
 
Janina Nocoń - starszy pracownik socjalny:
- świadczenia rodzinne,
- Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – dotacje.

 
Małgorzata Krauze – starszy referent:
- świadczenia rodzinne,
- fundusz alimentacyjny,
- dodatki mieszkaniowe.

 
Monika Sobczak – starszy referent:
- dłużnicy alimentacyjni,
- dodatki mieszkaniowe,
- obsługa kasy GOPS.
Sekcja pomocy społecznej
 
Pracownicy socjalni:
Ewa Adamek – specjalista pracy socjalnej – pok 305/A, tel. 68 470 73 21
obsługuje następujące miejscowości:
1. Złotnik
2. Lubomyśl
3. Marszów
4. Olszyniec
-   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Karolina Nowak - pracownik socjalny, pok. 305/A, tel. 68 470 73 38
- obłsuguje następujące miejscowości:
1. Surowa
2. Biedrzychowice
3. Włostów
4. Bieniów
5. Dąbrowiec
6. Kadłubia
-  naliczanie odpłatności za usługi opiekuńcze

 
Ewa Orzech – pracownik socjalny, pok. 305 A , tel. 68 470 73 38
Obsługuje miejscowości:
- Sieniawa Żarska
- Miłowice
- Projekt systemowy z Europejskiego Funduszu Społecznego

 
Katarzyna Krzemińska - pracownik socjalny, pok. 305, tel. 68 470 73 39
Obsługuje następujące miejscowości:
1. Grabik
2. Drożków
3. Lubanice
4. Łukawy
- obsługa prac społecznie użytecznych

Arleta Wąsowicz – specjalista pracy socjalnej, pok. 305, tel. 68 470 73 19
Obsługuje następujące miejscowości:
1. Rościce
2. Olbrachtów
3. Bogumiłów
4. Janików
5. Drozdów
6. Rusocice
7. Mirostowice Górne
- Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 
Ewelina Antczak – starszy  pracownik socjalny, pok. 305, tel. 68 470 73 39
Obsługuje następujące miejscowości:
1. Siodło
2. Mirostowice Dolne
3. Łaz
4. Stawnik
- Piecza zastępcza
Sekcja świadczeń z pomocy społecznej
 
Monika Wojsław - starszy pracownik socjalny, pok. 307, tel. 68 470 73 05
Obsługa świadczeń z pomocy społecznej
 
Znajdujesz się na stronie: Gmina Żary Ludzie- Lasy- Przestrzeń
 
Ilustracja do informacji: XX Ogólnopolski Finał ,,Czwartków Lekkoatletycznych Ilustracja do informacji: Zapraszamy na " Gminne Wakacje z Kulami" Ilustracja do informacji: Polsko- niemieckie zawody sportowe Ilustracja do informacji: Komunikat dla mieszkańców gminy Ilustracja do informacji: Zasłużony dla Gminy Żary

XX Ogólnopolski Finał ,,Czwartków...

W dniach 20-22.06.2014 w Łodzi odbył się XX Ogólnopolski Finał ,,Czwartków Lekkoatletycznych. W zawodach wzięła udział 12 osobowa reprezentacja powiatu żarskiego, a w niej 3 zawodników z gminy Żary: Roksana Marczuk ZS...

Zapraszamy na " Gminne Wakacje z Kulami"

Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Żary do wzięcia udziału w nauce gry w kule. Zajęcia odbywać się będą od godz. 11.00 w każdy wtorek i czwartek miesiąca lipca w miejscowościach gminy. ...

Polsko- niemieckie zawody sportowe

W niedzielę na boisku sportowym Mirostowiczanki oraz na boisku orlikowskim w Mirostowicach Dolnych miejsce miały rozgrywki w piłkę nożną (Polsko- niemieckie Zawody Sportowe). Udział wzięło 13 drużyn z terenu gminy Żary (Mirostowiczanka I,...

Komunikat dla mieszkańców gminy

Informujemy, iż rozpoczynamy opracowywanie publikacji historii wszystkich miejscowości położonych w Gminie Żary. W tym celu zwracamy się do mieszkańców Gminy o udostępnienie z własnych domowych zbiorów ciekawych zdjęć...

Zasłużony dla Gminy Żary

Zapraszamy do składania wniosków o nadanie Statuetki Wójta Gminy Żary osobom fizycznym i prawnym, organizacjom i innym podmiotom działającym na rzecz Gminy Żary w celu wyróżnienia ich zasług, wybitnych osiągnięć i...

Urząd Gminy Żary

Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary 
NIP 928-12-98-532
REGON 000546905
tel. 68 470-73-00, fax. 68 470-73-03,
Nr konta: BS Trzebiel
81 9672 0008 0137 7842 2000 0001
 
BIP BIP