Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

68-200 Żary
Al. Jana Pawła II 6
 
czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
Wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z ustawy.

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach
 
Maria NOWAK - pok. 306 tel. 68 470 73 20:
- Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 
Małgorzata Matus - pok. 307, tel. 68 470 73 05 –Główny Księgowy
Sekcja świadczeń rodzinnych:
 
Janina Nocoń - starszy pracownik socjalny:
- świadczenia rodzinne,
- Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – dotacje.

 
Małgorzata Krauze – starszy referent:
- świadczenia rodzinne,
- fundusz alimentacyjny,
- dodatki mieszkaniowe.

 
Monika Sobczak – starszy referent:
- dłużnicy alimentacyjni,
- dodatki mieszkaniowe,
- obsługa kasy GOPS.
Sekcja pomocy społecznej
 
Pracownicy socjalni:
Ewa Adamek – specjalista pracy socjalnej – pok 305/A, tel. 68 470 73 21
obsługuje następujące miejscowości:
1. Złotnik
2. Lubomyśl
3. Marszów
4. Olszyniec
-   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Karolina Nowak - pracownik socjalny, pok. 305/A, tel. 68 470 73 38
- obłsuguje następujące miejscowości:
1. Surowa
2. Biedrzychowice
3. Włostów
4. Bieniów
5. Dąbrowiec
6. Kadłubia
-  naliczanie odpłatności za usługi opiekuńcze

 
Ewa Orzech – pracownik socjalny, pok. 305 A , tel. 68 470 73 38
Obsługuje miejscowości:
- Sieniawa Żarska
- Miłowice
- Projekt systemowy z Europejskiego Funduszu Społecznego

 
Katarzyna Krzemińska - pracownik socjalny, pok. 305, tel. 68 470 73 39
Obsługuje następujące miejscowości:
1. Grabik
2. Drożków
3. Lubanice
4. Łukawy
- obsługa prac społecznie użytecznych

Arleta Wąsowicz – specjalista pracy socjalnej, pok. 305, tel. 68 470 73 19
Obsługuje następujące miejscowości:
1. Rościce
2. Olbrachtów
3. Bogumiłów
4. Janików
5. Drozdów
6. Rusocice
7. Mirostowice Górne
- Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 
Ewelina Antczak – starszy  pracownik socjalny, pok. 305, tel. 68 470 73 39
Obsługuje następujące miejscowości:
1. Siodło
2. Mirostowice Dolne
3. Łaz
4. Stawnik
- Piecza zastępcza
Sekcja świadczeń z pomocy społecznej
 
Monika Wojsław - starszy pracownik socjalny, pok. 307, tel. 68 470 73 05
Obsługa świadczeń z pomocy społecznej
 
Znajdujesz się na stronie: Gmina Żary Ludzie- Lasy- Przestrzeń
 
Ilustracja do informacji: Dzień Babci i Dziadka w Złotniku Ilustracja do informacji: Informacja dla mieszkańców Ilustracja do informacji: Eliminacje Gminne Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego Ilustracja do informacji: Gimnazjada- Unihokej chłopców Ilustracja do informacji: Oferta pracy dla osób pilnie jej poszukujących

Dzień Babci i Dziadka w Złotniku

Wspaniała uroczystość z udziałem Babć, Prababć, Dziadków i Pradziadków odbyła się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Złotniku. Wnuczęta wyraziły podziękowanie w piosenkach, wierszach, tańcach i kabarecie. Można było...

Informacja dla mieszkańców

DRODZY MIESZKAŃCY GMINY WIEJSKIEJ ŻARY OD 1 LUTEGO 2015 ZMIANA WYSOKOSCI OPŁAT ZA ODPADY Informujemy, że od dnia 01.02.2015r. zmieni się wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...

Eliminacje Gminne Lubuskiego Konkursu...

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego, który jak co roku przebiegać będzie w drodze eliminacji gminnych i powiatowych. W załączeniu regulamin oraz karta zgłoszenia.

Gimnazjada- Unihokej chłopców

16 stycznia, w ramach Gimnazjady, odbyły się zawody powiatowe w unihokeju chłopców. W turnieju uczestniczyła drużyna Zespołu Szkół w Bieniowie. Zajęła ona II miejsce, uzyskując jednocześnie awans do zawodów na szczeblu...

Oferta pracy dla osób pilnie jej...

W załączeniu informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach nt. ofer pracy dla osób pilnie jej poszukujących.

Urząd Gminy Żary

Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary 
NIP 928-12-98-532
REGON 000546905
tel. 68 470-73-00, fax. 68 470-73-03,
Nr konta: BS Trzebiel
81 9672 0008 0137 7842 2000 0001