Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

68-200 Żary
Al. Jana Pawła II 6
 
czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
Wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z ustawy.

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach
 
Maria NOWAK - pok. 306 tel. 68 470 73 20:
- Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 
Zastępca Kierownika GOPS w Żarach
 
Monika Wojsław - pok. 307, tel. 68 470 73 05
 
Małgorzata Matus - pok. 307, tel. 68 470 73 05 – Główny Księgowy
Sekcja świadczeń rodzinnych:
 
Janina Nocoń - starszy pracownik socjalny
- świadczenia rodzinne,
- Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – dotacje.

 
Magdalena Michalewska - starszy referent
Monika Nocoń - starszy referent
pok. 1, parter, tel. 68 413 58 02
- świadczenia wychowawcze, obsługa Programu Rodzina 500 plus
 
Małgorzata Krauze – inspektor
- świadczenia rodzinne,
- fundusz alimentacyjny,
- dodatki mieszkaniowe.

 
Monika Sobczak – inspektor
- dłużnicy alimentacyjni,
- dodatki mieszkaniowe,
- obsługa kasy GOPS.
Sekcja pomocy społecznej
 
Pracownicy socjalni:
Ewa Adamek – specjalista pracy socjalnej – pok 305/A, tel. 68 470 73 21
obsługuje następujące miejscowości:
1. Złotnik
2. Lubomyśl
3. Marszów
4. Olszyniec
-   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Karolina Nowak - pracownik socjalny, pok. 305/A, tel. 68 470 73 38
- obłsuguje następujące miejscowości:
1. Surowa
2. Biedrzychowice
3. Włostów
4. Bieniów
5. Dąbrowiec
6. Kadłubia
-  naliczanie odpłatności za usługi opiekuńcze

 
Ewa Orzech – pracownik socjalny, pok. 305 A , tel. 68 470 73 38
Obsługuje miejscowości:
- Sieniawa Żarska
- Miłowice
- Projekt systemowy z Europejskiego Funduszu Społecznego

 
Katarzyna Krzemińska - pracownik socjalny, pok. 305, tel. 68 470 73 39
Obsługuje następujące miejscowości:
1. Grabik
2. Drożków
3. Lubanice
4. Łukawy
- obsługa prac społecznie użytecznych

Arleta Wąsowicz – specjalista pracy socjalnej, pok. 305, tel. 68 470 73 19
Obsługuje następujące miejscowości:
1. Rościce
2. Olbrachtów
3. Bogumiłów
4. Janików
5. Drozdów
6. Rusocice
7. Mirostowice Górne
- Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 
Ewelina Antczak – starszy  pracownik socjalny, pok. 305, tel. 68 470 73 39
Obsługuje następujące miejscowości:
1. Siodło
2. Mirostowice Dolne
3. Łaz
4. Stawnik
- Piecza zastępcza
Sekcja świadczeń z pomocy społecznej
 
 
Znajdujesz się na stronie: Gmina Żary Ludzie- Lasy- Przestrzeń
 
Ilustracja do informacji: Gminny Przegląd "Mały Talent" Ilustracja do informacji: X Wojewódzki Przegląd Piosenki i Pieśni Religijnej Ilustracja do informacji: Turniej o Puchar Wójta w tenisie ziemnym Ilustracja do informacji: Puchar Wójta Gminy Żary w piłce siatkowej Ilustracja do informacji: Konkurs na Najładniejszą Posesję Gminy Żary 2016

Gminny Przegląd "Mały Talent"

W dniu 11 maja 2016r. w świetlicy wiejskiej w Olbrachtowie już po raz jedenasty odbył się Gminny Przegląd „ Małych talentów”, organizowany dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu naszej gminy. W tym roku zgłosiło się do...

X Wojewódzki Przegląd Piosenki i Pieśni...

Serdecznie zapraszamy do udziału w X Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki i Pieśni Religijnej "ANGELANA", który odbędzie się 21 maja 2016r. na placu przy kościele w Olbrachtowie.

Turniej o Puchar Wójta w tenisie ziemnym

3.05.2016 r na Orliku w Mirostowicach Dolnych po raz kolejny rozegrano Turniej o Puchar Wójta Gminy Żary w tenisie ziemnym. Do zawodów przystąpiła rekordowa liczba - jedenastu zawodniczek i zawodników. Zawody obserwował...

Puchar Wójta Gminy Żary w piłce siatkowej

W dniu 01.05.2016 r Orlik w Mirostowicach Dolnych gościł zespoły siatkarskie z Gminy Żary. Do rywalizacji o Puchar Wójta Gminy Żary przystąpiły drużyny z Mirostowic Dolnych, Olbrachtowa, Żar oraz strażaków z OSP Mirostowice...

Konkurs na Najładniejszą Posesję Gminy...

Wójt Gminy Żary wraz z Komisją ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w konkursie NA NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ GMINY ŻARY 2016 pn. „W trosce o estetykę i ekologię”. Dodatkowe informacje uzyskać można w Urzędzie...

Gmina Żary

Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary 
NIP 928-207-84-65
REGON 970770681
tel. 68 470-73-00, fax. 68 470-73-03,
Nr konta: PKO BP 
75 1020 5402 0000 0602 0351 3405