Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

68-200 Żary
Al. Jana Pawła II 6
 
czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
Wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z ustawy.

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach
 
Maria NOWAK - pok. 306 tel. 68 470 73 20:
- Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 
Małgorzata Matus - pok. 307, tel. 68 470 73 05 –Główny Księgowy
Sekcja świadczeń rodzinnych:
 
Janina Nocoń - starszy pracownik socjalny:
- świadczenia rodzinne,
- Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – dotacje.

 
Małgorzata Krauze – starszy referent:
- świadczenia rodzinne,
- fundusz alimentacyjny,
- dodatki mieszkaniowe.

 
Monika Sobczak – starszy referent:
- dłużnicy alimentacyjni,
- dodatki mieszkaniowe,
- obsługa kasy GOPS.
Sekcja pomocy społecznej
 
Pracownicy socjalni:
Ewa Adamek – specjalista pracy socjalnej – pok 305/A, tel. 68 470 73 21
obsługuje następujące miejscowości:
1. Złotnik
2. Lubomyśl
3. Marszów
4. Olszyniec
-   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Karolina Nowak - pracownik socjalny, pok. 305/A, tel. 68 470 73 38
- obłsuguje następujące miejscowości:
1. Surowa
2. Biedrzychowice
3. Włostów
4. Bieniów
5. Dąbrowiec
6. Kadłubia
-  naliczanie odpłatności za usługi opiekuńcze

 
Ewa Orzech – pracownik socjalny, pok. 305 A , tel. 68 470 73 38
Obsługuje miejscowości:
- Sieniawa Żarska
- Miłowice
- Projekt systemowy z Europejskiego Funduszu Społecznego

 
Katarzyna Krzemińska - pracownik socjalny, pok. 305, tel. 68 470 73 39
Obsługuje następujące miejscowości:
1. Grabik
2. Drożków
3. Lubanice
4. Łukawy
- obsługa prac społecznie użytecznych

Arleta Wąsowicz – specjalista pracy socjalnej, pok. 305, tel. 68 470 73 19
Obsługuje następujące miejscowości:
1. Rościce
2. Olbrachtów
3. Bogumiłów
4. Janików
5. Drozdów
6. Rusocice
7. Mirostowice Górne
- Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 
Ewelina Antczak – starszy  pracownik socjalny, pok. 305, tel. 68 470 73 39
Obsługuje następujące miejscowości:
1. Siodło
2. Mirostowice Dolne
3. Łaz
4. Stawnik
- Piecza zastępcza
Sekcja świadczeń z pomocy społecznej
 
Monika Wojsław - starszy pracownik socjalny, pok. 307, tel. 68 470 73 05
Obsługa świadczeń z pomocy społecznej
 
Znajdujesz się na stronie: Gmina Żary Ludzie- Lasy- Przestrzeń
 
Ilustracja do informacji: Zaproszenie na spotkanie Ilustracja do informacji: Przerwa w dostawie wody Ilustracja do informacji: Ważne ogłoszenie dla mieszkańców Grabika i Mirostowic Dolnych Ilustracja do informacji: Gminny Konkurs Bożonarodzeniowy Ilustracja do informacji: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Zaproszenie na spotkanie

W związku z prowadzeniem prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 wspieraną ze środków EFMR Stowarzyszenie „LUBUSKA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA” serdecznie zaprasza mieszkańców gmin: Brody,...

Przerwa w dostawie wody

Wójt Gminy Żary informuje mieszkańców wsi Grabik, Drożków, Lubanice, Surowa i Łukawy, że z powodu montażu nowej szafy sterowniczej na stacji uzdatniania wody w Drożkowie, w dniu 18 listopada 2015r. w godzinach 12.00 - 16.00...

Ważne ogłoszenie dla mieszkańców Grabika...

W związku z wybudowaniem sieci kanalizacji oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w Grabiku i Mirostowicach Dolnych informujemy, że po uzyskaniu przez Państwa warunków technicznych przyłącza z firmy ZWIK Sp. z o.o. należy zgłosić się do...

Gminny Konkurs Bożonarodzeniowy

Wójt Gminy Żary serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w VIII Gminnym Konkursie Bożonarodzeniowym, organizowanym w terminie od 07.12.2015 do 11.12.2015 w świetlicy wiejskiej w Olbrachtowie. Więcej informacji na plakacie i w regulaminie...

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Szanowni Państwo, w ramach Żarskiego Sektora 3 Urząd Miejski w Żarach zaprasza organizacje pozarządowe na bezpłatne szkolenie z zakresu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO). Spotkanie odbędzie się 23 listopada 2015 o godz. 11.00 w sali...

Gmina Żary

Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary 
NIP 928-207-84-65
REGON 970770681
tel. 68 470-73-00, fax. 68 470-73-03,
Nr konta: BS Trzebiel
81 9672 0008 0137 7842 2000 0001