Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

68-200 Żary
Al. Jana Pawła II 6
 
czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
Wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z ustawy.

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach
 
Maria NOWAK - pok. 306 tel. 68 470 73 20:
- Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 
Małgorzata Matus - pok. 307, tel. 68 470 73 05 –Główny Księgowy
Sekcja świadczeń rodzinnych:
 
Janina Nocoń - starszy pracownik socjalny:
- świadczenia rodzinne,
- Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – dotacje.

 
Małgorzata Krauze – starszy referent:
- świadczenia rodzinne,
- fundusz alimentacyjny,
- dodatki mieszkaniowe.

 
Monika Sobczak – starszy referent:
- dłużnicy alimentacyjni,
- dodatki mieszkaniowe,
- obsługa kasy GOPS.
Sekcja pomocy społecznej
 
Pracownicy socjalni:
Ewa Adamek – specjalista pracy socjalnej – pok 305/A, tel. 68 470 73 21
obsługuje następujące miejscowości:
1. Złotnik
2. Lubomyśl
3. Marszów
4. Olszyniec
-   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Karolina Nowak - pracownik socjalny, pok. 305/A, tel. 68 470 73 38
- obłsuguje następujące miejscowości:
1. Surowa
2. Biedrzychowice
3. Włostów
4. Bieniów
5. Dąbrowiec
6. Kadłubia
-  naliczanie odpłatności za usługi opiekuńcze

 
Ewa Orzech – pracownik socjalny, pok. 305 A , tel. 68 470 73 38
Obsługuje miejscowości:
- Sieniawa Żarska
- Miłowice
- Projekt systemowy z Europejskiego Funduszu Społecznego

 
Katarzyna Krzemińska - pracownik socjalny, pok. 305, tel. 68 470 73 39
Obsługuje następujące miejscowości:
1. Grabik
2. Drożków
3. Lubanice
4. Łukawy
- obsługa prac społecznie użytecznych

Arleta Wąsowicz – specjalista pracy socjalnej, pok. 305, tel. 68 470 73 19
Obsługuje następujące miejscowości:
1. Rościce
2. Olbrachtów
3. Bogumiłów
4. Janików
5. Drozdów
6. Rusocice
7. Mirostowice Górne
- Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 
Ewelina Antczak – starszy  pracownik socjalny, pok. 305, tel. 68 470 73 39
Obsługuje następujące miejscowości:
1. Siodło
2. Mirostowice Dolne
3. Łaz
4. Stawnik
- Piecza zastępcza
Sekcja świadczeń z pomocy społecznej
 
Monika Wojsław - starszy pracownik socjalny, pok. 307, tel. 68 470 73 05
Obsługa świadczeń z pomocy społecznej
 
Znajdujesz się na stronie: Gmina Żary Ludzie- Lasy- Przestrzeń
 
Ilustracja do informacji: Wyniki Wyborów Sołeckich w Gminie Żary Ilustracja do informacji: Odbiór odpadów wielkogabarytowych Ilustracja do informacji: X Gminny Przegląd Mały Talent Ilustracja do informacji: Informacja odnośnie legalności poboru wody w Gminie Żary w 2015 roku Ilustracja do informacji: Komunikat dla mieszkańców- Azbest nabór 2015

Wyniki Wyborów Sołeckich w Gminie Żary

Od dnia 17.03.2015 r. do 20.04.2015 r. organizowane są Zebrania Wiejskie wyborcze na terenie Gminy Żary, na których mieszkańcy dokonują wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. Wyniki wyborów w poszczególnych miejscowościach...

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Zawiadamiamy, że zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych z każdej miejscowości gminy Żary w miesiącu KWIETNIU br. bezpośrednio z nieruchomości będą odbierane odpady wielkogabarytowe. BIEDRZYCHOWICE DOLNE - 21.04.2015 r. ...

X Gminny Przegląd Mały Talent

Wójt Gminy Żary serdecznie zaprasza do wziecia udziału w X Gminnym Przegladzie MAŁY TALENT, który odbędzie się 06.05.2015r. o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Olbrachtowie.

Informacja odnośnie legalności poboru wody...

W miesiącach od kwietnia do października 2015r. będą odbywały się kontrole legalności poboru wody na terenie Gminy Żary wg następującej kolejności: Kwiecień: Grabik, Drożków, Lubanice, Łukawy, Surowa. Maj: ...

Komunikat dla mieszkańców- Azbest nabór...

Wójt Gminy Żary ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żary. Termin składania wniosków od dnia ogłoszenia do dnia 15 maja 2015r. Wszelkie...

Urząd Gminy Żary

Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary 
NIP 928-12-98-532
REGON 000546905
tel. 68 470-73-00, fax. 68 470-73-03,
Nr konta: BS Trzebiel
81 9672 0008 0137 7842 2000 0001