Znajdujesz się na stronie: Gmina Żary Ludzie- Lasy- Przestrzeń
 
Ilustracja do informacji: SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY Ilustracja do informacji: DOŻYNKI GMINNE 2015 Ilustracja do informacji: Apel Wójta Gminy Żary Ilustracja do informacji: Wyprawka szkolna 2015 Ilustracja do informacji: Apel Wójta Gminy Żary

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY

Stowarzyszenie LGD Bory Dolnośląskie zaprasza radnych, sołtysów, przedsiębiorców, rolników, przedstawicieli organizacji pozarządowych, mieszkańców na spotkanie konsultacyjne w dniu 14 września 2015r. ...

DOŻYNKI GMINNE 2015

Wójt Gminy Żary, Sołtys oraz Rada Sołecka wsi Drozdów serdecznie zapraszają na Dożynki Gminne 2015, ktróre odbędą się 30 sierpnia 2015 r. w miejsowości Drozdów. W załaczeniu plakat Dożynek oraz...

Apel Wójta Gminy Żary

Szanowni Państwo! Zwracam się do Państwa z prośbą o racjonalny pobór wody. Przy obecnej sytuacji pogodowej wodę należy wykorzystywać tylko na cele socjalno-bytowe. Rozsądne korzystanie z wody zapobiegnie...

Wyprawka szkolna 2015

Rządowym programem „Wyprawka szkolna” w roku 2015 objęci zostaną: 1) uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej 2) uczniowie: a) słabowidzący, b)...

Apel Wójta Gminy Żary

Szanowni Państwo! Zwracam się do Państwa z prośbą o racjonalny pobór wody. Przy obecnej sytuacji pogodowej wodę należy wykorzystywać tylko na cele socjalno-bytowe. Rozsądne korzystanie z wody zapobiegnie...

Gmina Żary

Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary 
NIP 928-207-84-65
REGON 970770681
tel. 68 470-73-00, fax. 68 470-73-03,
Nr konta: BS Trzebiel
81 9672 0008 0137 7842 2000 0001